Icon PRV

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este unicul operator de transport și de sistem din România, cu un rol-cheie pe piața de energie electrică. Compania administrează și operează sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit, ca membru al ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și Sistem pentru Energie Electrică).

În lanțul valoric al activităților din sectorul energiei electrice, Transelectrica ocupă locul central de operator de transport și sistem, activitate de monopol natural reglementat, cu misiunea de a asigura serviciul public de transport al energiei electrice simultan cu menținerea siguranței în funcționare a sistemului energetic național, în condiții nediscriminatorii de acces pentru toți utilizatorii.

Companie strategică în context național și regional, Transelectrica asigură și funcțiile de operator al pieței de echilibrare, operator de măsurare și operator de alocare al capacităților pe liniile de interconexiune.

CNTEE Transelectrica SA gestionează și operează o rețea de aproximativ 9.000 de kilometri de linie electrică aeriană și 81 de stații electrice de transformare.